Боловсролын зээлийн сангийн өргөдөл, гомдол хүлээн авах мэргэжилтэн:

Утасны дугаар: 7004-7009  дотуур дугаар – 1001 /Захиргааны удирдлагын хэлтэс/                                    И-мэйл хаяг: contact@elf.gov.mn

Цаасаар өргөдөл бичих бол дараах зааврын дагуу бичнэ үү! – Өргөдөл загвар

2022 оны 2 дугаар улирлын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан, мэдээ

2022 оны 3 дугаар улирлын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан, мэдээ

2023 оны 1 дүгээр улирлын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан, мэдээ

2023 оны 2 дугаар улирлын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан, мэдээ