Боловсролын зээлийн сангийн Өргөдөл, гомдол хүлээн авах олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн:

Утасны дугаар: 70047009  Дотуур дугаар: 7                                                                                                      И-мэйл хаяг: contact@elf.gov.mn

Цахимаар илгээх:

    Цаасаар өргөдөл бичих бол дараах зааврын дагуу бичнэ үү! – Өргөдөл загвар