МЭДЭЭЛЭЛ

     “Гадаадын болон дотоодын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчид тэтгэлэг, зээл олгох, эргэн төлүүлэх, буцалтгүй тусламж олгох, дэмжлэг үзүүлэх журам”-ын дагуу сонгон шалгаруулалт зохион байгуулагдаж байна. Тус журмын 13.6, 13.7, 13.8 дэх заалтуудыг үндэслэн сонгон шалгаруулалтын талаарх иргэдийн өргөдөл, гомдол, санал хүлээн авч шийдвэрлэсэн. Орон тооны бус зөвлөлийн ээлжит хурал 2024-07-04-ний өдөр болно. Иймд өргөдөл, гомдлыг 2024-07-03-ны өдрөөр дуусгавар болгож байна.

   Жич: scholarship@elf.gov.mn хаягаар өргөдөл, гомдол илгээх боломжтой.

Боловсролын зээлийн сангийн дэргэдэх орон тооны бус зөвлөл
2024-07-03