2023-2024 оны хичээлийн шинэ жилд бүх шатны нийт 2429 боловсролын сургалтын байгууллагад 1 271 260 суралцагч хамрагдаж байна. Үүнээс:
🎓Их, дээд сургуульд нийт 147 000 оюутан, үүнээс 1-р курсэд 25 000 оюутан
👩‍🚒👩‍🍳Мэргэжлийн боловсролын байгууллагад нийт 40 856 оюутан, үүнээс 22 000 оюутан шинээр элсэн суралцаж байна.