Хөнгөлөлттэй зээлээр 2016 оноос өмнө суралцаж төгссөн төгсөгчид иргэний үүргээ биелүүлж дипломоо авна уу!