Боловсролын Зээлийн Сан нь Ази Номхон Далайн Улсуудын Их Сургуулиудын Холбоотой /AUAP/хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурж, хамтран ажиллахаар боллоо. AUAP -нь Ази номхон далайн 150 гаруй их дээд сургуулиудын идэвхтэй гишүүнчлэлтэй. ЮНЕСКО-той зөвлөлдөх эрхтэй байгууллага юм.