1.Санхүүгийн хэлтсийн дарга-1

 • ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:
  Эдийн засаг, нягтлан бодох бүртгэл, татвар, санхүү, бизнесийн удирдлагын чиглэлээр магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй
  Төр, боловсрол, санхүү, эдийн засгийн чиглэлээр мэргэшсэн
  Мэргэжлээрээ 8-аас доошгүй жил, Төрийн албанд 5-аас доошгүй жил ажилласан байх
  Удирдан зохион байгуулах, дүн шинжилгээ хийх, Асуудал шийдвэрлэх, чадвартай
  Төрийн албан хэрэг хөтлөлт, бичиг хэргийн чадвартай байх

2. Аудитор -1

 • ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:

Эдийн засаг, нягтлан бодох бүртгэл, татвар, санхүү, бизнесийн удирдлагын чиглэлээр магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй
Төр, боловсрол, санхүү, эдийн засгийн чиглэлээр мэргэшсэн
Мэргэжлээрээ 8-аас доошгүй жил, Төрийн албанд 5-аас доошгүй жил ажилласан байх
Удирдан зохион байгуулах, дүн шинжилгээ хийх, Асуудал шийдвэрлэх, чадвартай
Төрийн албан хэрэг хөтлөлт, бичиг хэргийн чадвартай байх

3. Гэрээ хэлэлцээр, хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн-1

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:

Хууль эрх зүй, эдийн засаг, бизнес менежмент, архив судлал, багш мэргэжлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй
Архивын үйл ажиллагааг баримт бичгийн үндсэн заавар, журмын дагуу хүлээн авах, хадгалах, хөтлөх, тайлагнах чадвартай
Албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн зааврын дагуу албан бичиг боловсруулах чадвартай Бодлого, эрх зүйн баримт бичиг боловсруулах, хянах, хуульд нийцсэн оновчтой үр дүнтэй шийдвэр гаргах чадвартай байх
Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан эвсэл төрийн албанд 1-ээс дээш жил ажилласан байх

4. Судлаач, архив бичиг хэргийн ажилтан- 1

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:

 • Хууль эрх зүй, эдийн засаг, бизнес менежмент, архив судлал, багш мэргэжлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй
  Архивын үйл ажиллагааг баримт бичгийн үндсэн заавар, журмын дагуу хүлээн авах, хадгалах, хөтлөх, тайлагнах чадвартай
  Албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн зааврын дагуу албан бичиг боловсруулах чадвартай Бодлого, эрх зүйн баримт бичиг боловсруулах, хянах, хуульд нийцсэн оновчтой үр дүнтэй шийдвэр гаргах чадвартай байх
  Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан эвсэл төрийн албанд 1-ээс дээш жил ажилласан байх

5.Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн -1

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:

 • Хууль эрх зүй, эдийн засаг, бизнес менежмент, архив судлал, багш мэргэжлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй
  Архивын үйл ажиллагааг баримт бичгийн үндсэн заавар, журмын дагуу хүлээн авах, хадгалах, хөтлөх, тайлагнах чадвартай
  Албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн зааврын дагуу албан бичиг боловсруулах чадвартай Бодлого, эрх зүйн баримт бичиг боловсруулах, хянах, хуульд нийцсэн оновчтой үр дүнтэй шийдвэр гаргах чадвартай байх
  Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан эвсэл төрийн албанд 1-ээс дээш жил ажилласан байх

6.Мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн-1

 • ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:
  Сүлжээний инженер, программ хангамж, мэдээлэл, харилцаа холбооны чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй
  Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил, Төрийн албанд 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх
  График дизайны программ дээр ажиллах чадвартай байх
  Дотоод сүлжээний мэдлэгтэй байх

7.Олон нийт, сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн – 1

 • ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:
 • Маркетинг, сэтгүүл зүй, бизнес менежментийн чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй
  Цахим системээр гүйцэтгэж буй ажлын явц, үр дүнг тайлагнах, цахим системийн тоон мэдээлэлтэй ажиллах, нэгтгэн дүгнэх, статистикийн арга хэрэгслийг ашиглах чадвартай байх;
  Олон нийттэй харилцах харилцааны ур чадвартай шийдвэр гаргах чадвартай байх
  Компьютерын хэрэглээний программуудыг бүрэн эзэмшсэн
 • Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил төрийн байгууллагад 1-ээс доошгүй жил ажилласан туршлагатай
 • Англи хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй

8.Дотоодын зээл тэтгэлэг хариуцсан мэргэжилтэн-1

 • ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:
  Боловсролын болон эдийн засаг, статистик бизнес менежментийн чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй
  Компьютерын хэрэглээний программуудыг бүрэн эзэмшсэн.
  Мэргэжлээрээ 2-оос дээш жил, төрийн албанд 1-ээс дээш жил ажилласан туршлагатай
  Асуудалд дүн шинжилгээ хийх, төлөвлөх, тайлагнах чадвартай
  Мэдээллийн технологийн сүүлийн үеийн программ хангамж, техникийг хэрэглэх чадвартай байх;
  Төрийн албан хэрэг хөтлөлт, бичиг хэргийн чадвар эзэмшсэн байх

9.Гадаадын зээл тэтгэлэг хариуцсан мэргэжилтэн-1

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:

 • Гадаад хэлний багш болон олон улсын харилцаа эдийн засагчийн чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй
 • Компьютерын хэрэглээний программуудыг бүрэн эзэмшсэн.
 • Англи, Орос, Хятад хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй
 • Албан бичиг боловсруулах чадвартай
 • Судалгаа шинжилгээ хийх, төлөвлөх, тайлагнах чадвартай

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:
Төрийн албан хаагчийн анкет;
Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;
Боловсролын баримт бичгийн баталгаажсан хуулбар;

ХОЛБОО БАРИХ:
7004-7009 дотуур дугаар – 2/7
И-мэйл: contact@elf.gov.mn, uranchimeg@elf.gov.mn