Дэлхийн шилдэг 50-д эрэмбэлэгдсэн их, дээд сургуулийн бакалаврын үндсэн хөтөлбөрт суралцах эрх авч, 2023 оны сонгон шалгаруулалтад оролцож суурь шаардлага хангасан иргэдийн үнэлгээг дараах зургаас харна уу.
Таныг 2023 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдрийн 12.00 цагт Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургуулийн спортын танхимд зохион байгуулагдах “Суралцах чадварын ерөнхий үнэлгээ”-нд хүрэлцэн ирж, оролцохыг урьж байна.
Үнэлгээнд оролцогч нь 2023 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдрийн 11:00 цагт бэлэн байх ба гадаад улсаас оролцох иргэдэд цахим холбоосыг тус үнэлгээг зохион байгуулахаас 1 өдрийн өмнө цахим шуудангаар илгээнэ.
Шалгаруулалтад оролцсон суралцагчдын бүртгэлтэй и-мэйл хаягаар мэдээлэл хүргүүлсэн болно.