Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй “Шүгэл” ажиллагааг дэмжин Авлигатай тэмцэх газар авлигын эсрэг “НЭГДЬЕ” соён гэгээрүүлэх аяныг улс орон даяар эхэлсэнтэй холбоотой Авлигын эсрэг “НЭГДЬЕ” соён гэгээрүүлэх аянд нэгдэж байна. #НЭГДЬЕ