Монголын багш эрдэмтдийн боловсруулсан онолын 3 бодлогыг оролцогч багийн ахлагч, багш нараар хэлэлцүүлэн батлуулав. Багш нараас сөрөг санал гараагүй байна.
23 дахь удаагийн Азийн Физикийн олимпиадад оролцогчид өнөөдөр онолын бодлогын даалгавар гүйцэтгэж байна.
Онолын бодлогын шалгаруулалтыг Шинэ Монгол Харумафүжи сургуулийн байранд зохион байгуулав
Суралцагчид онолын 3 бодлогыг 5 цагийн туршид бодно.
Онолын бодлого бодох даалгаварт 195 суралцагч оролцож байна.