Улаанбаатар дахь АНУ-ын ЭСЯ-наас залуу мэргэжилтнүүдэд АНУ-д магистерийн зэрэг эзэмших боломжийг олгодог бүрэн тэтгэлэгт 2024-2025 оны Фулбрайтын (гадаад) Оюутны хөтөлбөрт өргөдлийн материал хүлээн авч байна! Өргөдлийн материал хүлээн авах сүүлийн хугацаа нь 2023 оны 4 дүгээр сарын 24-ны Улаанбаатарын цагаар өглөөний 8 цаг. Дэлгэрэнгүй: https://mn.usembassy.gov/…/schola…/fulbright-student-mn/
The U.S. Embassy is now accepting applications for the 2024-2025 Fulbright (Foreign) Student Program that enables young Mongolian professionals to earn a master’s degree in the United States! The application deadline is Monday, April 24, 2023, 8 a.m. ULAT. Learn more at: https://mn.usembassy.gov/…/scholarships/fulbright-student/
The Fulbright Program
Exchange Programs – U.S. Department of State