📌 Оюутан та ЭМД-ын шимтгэлээ өөрөө хариуцан төлөх ба шимтгэлээ цаг тухайд нь бүрэн төлснөөр шаардлагатай үедээ Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг нь хариуцдаг тусламж, үйлчилгээг гэрээ бүхий 2350 гаруй эрүүл мэндийн байгууллагаас 16 төрлийн тусламж, үйлчилгээг 70-100 хувийн хөнгөлөлттэй үнээр авах боломжтой.
❇️ Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 1%-иар буюу сарын 5500₮, жилийн 66000₮ төлөх бөгөөд гар утасны ибаримт аппликейшнаар ЭМД-аа төлвөл 10-15 минутад баталгаажна. Харин төлөх ёстой дутуу сараа болон шимтгэлээ баталгаажсан эсэхийг http://emd.gov.mn/rd/search холбоосоор хялбархан шалгах боломжтой.