Тэтгэлэгт хэн хамрагдаж болох вэ?👇
• Дотоодын их, дээд сургуулийн 2, 3 дугаар курсийн сүүлийн гурван улирал 3,4 ба түүнээс дээш голч дүнтэй суралцсан оюутнууд
/10 ХҮРТЭЛ САЯ ТӨГРӨГИЙН ТЭТГЭЛЭГ/
• Гадаадын шилдэг их дээд сургуулиудын магистр, докторын сургалтад урилга авсан элсэгчид
/СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨРИЙН ТЭТГЭЛЭГ/
• Биеийн тамир, спорт, соёл урлагийн чиглэлээр суралцаж байгаа оюутнууд
Бүртгэл хаагдах хугацаа: 2023.04.23 хүртэл