Оюутан элсүүлэх журам шинэчлэгдэн батлагдсан байна.