Зорилго: 2022-2023 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд хамтран ажиллах тухай
Хугацаа:
Төрийн бус өмчийн их, дээд сургууль:
« 2022 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдөр 11:00 цагт
Төрийн өмчийн их, дээд сургууль:
« 2022 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдөр 15:00 цагт