DUO-Бельги / Валлония-Брюсселийн тэтгэлэгт хөтөлбөрт  /DUO-Belgium/Wallonia-Brussels/ 2022 оны 2-р сарын 14-өөс 2022 оны 4-р сарын 28 хүртэл бүртгүүлэх боломжтой болсныг мэдэгдэхэд таатай байна.

DUO-Бельги/Валониа-Брюссель хөтөлбөрийг Бельги/Валониа-Брюссель болон Азийн АСЕМ-ын гишүүн орнуудын хооронд профессор/судлаачдын солилцоог дэмжих зорилгоор Судалгаа, Дээд Боловсролын Академи (ARES) удирдан явуулдаг.

DUO-Бельги/Валлониа-Брюссельд тэтгэлэгт хөтөлбөрийн хүрээнд Азийн их сургуулийн профессорууд/судлаачид Бельги/Валониа-Брюссельтэй солилцоо хийх санхүүгийн дэмжлэг авах боломжтой.

DUO-Бельги/Валлониа-Брюссель 2022 хөтөлбөрийн талаар дэлгэрэнгүй лавлах бол дараах хавсралтаас авна уу.

1. DUO-Бельги/Валониа-Брюссель 2022 Ерөнхий тайлбар

2. DUO-Бельги/Валониа-Брюссель 2022 Өргөдлийн маягт

Мөн та DUO-Бельги/Валлониа-Брюсселийн тэтгэлэгт хамрагдахтай холбоотой мэдээллийг ARES-ийн вэб сайтаас https://www.ares-ac.be/en/relations-internationales/asem-duo-grant эсвэл ASEM-DUO-ийн Нарийн бичгийн дарга нарын газар http://www.asemduo.org  вэбсайтаас авах боломжтой.

Эх сурвалж: https://www.meds.gov.mn/post/114770