Хамтын ажиллагааны хүрээнд тус байгууллагын төлөөлөн ажилладаг АНУ-ын шилдэг их дээд сургуульд бакалавр, магистрын хөтөлбөрт суралцах хүсэлтэй оюутнуудад дараах боломж, давуу тал бий болох юм.

 •       Албан ёсны IELTS, IBT шалгалт өгөөд өндөр оноо авч чаддаггүй тул суралцах хүсэлтэй сургуулийнхаа англи хэлний шалгуурт нийцдэггүй, шалгалтын 200$ төлж шалгалтад орох боломжгүй төлбөрийн чадвар муутай оюутнуудад Itep, Duolingo, Versant шалгалтуудыг цахимаар үнэ төлбөргүй өгөх, англи хэлний шалгуурт нийцэх
 • АНУ-ын сургуулиудын элсэлтийн шалгалт SAT/ACT шалгалт өгөхгүй шалгуурт нийцэх
 • Бакалаврын оюутнууд тухайн суралцаж байгаа сургуулиасаа 6,000-30,000$- тэтгэлэгт хамрагдах
 • Магистрын оюутнууд тухайн суралцаж байгаа сургуулиасаа 000-5.000$ тэтгэлэгт хамрагдах
 • Сургуульд элсэх өргөдөл, бүртгэлийн хураамж төлөхгүй
 • Тодорхойлолт, эссэ, бичгийн материал шаардахгүй
 • 120 гаруй томоохон компаниудад цалинтай дадлагын ажил хийх боломжтой
 • Хэлний чадвар муутай суралцагчид хэлний бэлтгэл хөтөлбөрт хамрагдаад үндсэн мэргэжлийн ангидаа элсэн орох
 • Хамтын ажиллагааны хүрээнд АНУ-ын дараах их сургуулиудын бакалавр, магистрын хөтөлбөрт оюутнууд элсэн орох боломжтой.  Үүнд:
 • University of Utah
 • University of Illinois at Chicago
 • University of the Pacific
 • University of Kansas
 • Cleveland State University
 • University of Massachusetts Boston
 • University of South Carolina
 • Adelphi University
 • Gonzaga University
 • Auburn University
 • American University
 • University of Dayton
 • Louisiana State University
 • University of Mississippi
 • Auburn University of Montgomery