2021-2022 оны хичээлийн жилийг хэрхэн эхлүүлэх талаар засгийн газрын хуралдаанаар шийдвэр гаргалаа.
Энэ хичээлийн жилд:
-1515 цэцэрлэгт 232.000 хүүхэд
-854 сургуульд 718.817 сурагч
-75 МСҮТ-д 40.165 суралцагч
-88 дээд сургуульд 150.100 оюутан суралцана.

Хичээл сургалтын үйл ажиллагааг хэрхэн зохицуулж байгааг шатлал тус бүрээр танилцуулья.

Эх сурвалж: БШУЯ – https://www.meds.gov.mn/post/70923