Төрийн сангийн санхүүжилтээр суралцаж төгссөн иргэд дипломоо авна уу!