Боловсролын зээлийн хэлтэс нь Монгол Улсын Засгийн газрын 1992 оны 107 дугаар тогтоол, 2000 оны 96 дугаар тогтоол, 2012 оны 19 дүгээр тогтоол, 2020 оны 70 дугаар тогтоол, 2021 оны 347 дугээр тогтоолын хэрэгжилтийг ханган дотоодын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчдад  сургалтын төлбөрийн зээл олгох, эргэн төлүүлэх, төрийн үйлчилгээ үзүүлдэг.

Үйл ажиллагааны чиглэл

  • 2016 оноос өмнө Монгол Улсын дээд боловсролын сургалтын байгууллагын оюутан, суралцагчдад олгосон хөнгөлөлттэй зээлийг эргэн төлүүлэх, дипломыг олгох
  • Монгол улсын магадлан итгэмжлэгдсэн дээд боловсролын сургалтын байгууллагад тэргүүлэх мэргэжлээр суралцдаг бакалавр, магистр, докторын боловсрол эзэмших өдрийн ангид суралцаж байгаа оюутан, суралцагчид “Оюутны хөгжлийн зээл” олгох, эргэн төлүүлэх

Хууль тогтоомжийн орчин