Боловсролын зээлийн хэлтэс нь Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 271 дүгээр тогтоол, 2018 оны 46 дугаар тогтоол, 2020 оны 70 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг ханган дотоод болон гадаад улс орны дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчдад  сургалтын төлбөрийн зээл олгох, эргэн төлүүлэх, төрийн үйлчилгээ үзүүлдэг.

Үйл ажиллагааны чиглэл

  • Монгол улсын магадлан итгэмжлэгдсэн дээд боловсролын сургалтын байгууллагад бакалавр, магистр, докторын боловсрол эзэмших өдрийн ангид суралцаж байгаа оюутан, суралцагчид “Оюутны хөгжлийн зээл” олгох, эргэн төлүүлэх
  • Гадаад улсын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад Монгол Улсад шаардлагатай тэргүүлэх чиглэлийн мэргэжлээр магистр, докторын зэргийн боловсрол эзэмших суралцагчид сургалтын төлбөрийн зээл олгох
  • Дэлхийн шилдэг их сургуульд бакалаврын хөтөлбөрөөр өдрийн ангийн суралцагчдад сургалтын төлбөрийн зээл олгох
  • Хоёр улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн дагуу гадаадын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад амьжиргааны тэтгэлэггүй суралцаж байгаа Монгол Улсын иргэнд амьжиргааны тэтгэлэг олгох

Хууль тогтоомжийн орчин