Сургалтын зээл, тэтгэлгийн хэлтэс нь Монгол Улсын Засгийн газрын 2004 оны 22 дугаар тогтоол, 2008 оны 178 дугаар тогтоол, 2021 оны 347 дугаар тогтоол, 2022 оны 346 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг ханган дотоодын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчдад  сургалтын төлбөрийн зээл олгох, эргэн төлүүлэх, төрийн үйлчилгээ үзүүлдэг.

Үйл ажиллагааны чиглэл

  • 2016 оноос өмнө Монгол Улсын дээд боловсролын сургалтын байгууллагын оюутан, суралцагчдад олгосон хөнгөлөлттэй зээлийг эргэн төлүүлэх, дипломыг олгох
  • Монгол улсын магадлан итгэмжлэгдсэн дээд боловсролын сургалтын байгууллагад тэргүүлэх мэргэжлээр суралцдаг бакалавр, магистр, докторын боловсрол эзэмших өдрийн ангид суралцаж байгаа оюутан, суралцагчид “Оюутны хөгжлийн зээл” олгох, эргэн төлүүлэх

Хууль тогтоомжийн орчин