Боловсролын зээлийн сангийн Боловсролын хөгжлийн хэлтэс нь Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 347 дугаар тогтоол, 2022 оны 346 дугаар тогтоолын хүрээнд дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчдад сургалтын төлбөрийн буцалтгүй тусламж, тэтгэлэг олгох төрийн үйлчилгээ үзүүлдэг.

Үйл ажиллагааны чиглэл

        Монгол Улсын дээд боловсролын сургалтын байгууллагын диплом, бакалавр, магистр, докторын боловсрол эзэмших өдрийн ангид суралцаж байгаа Монгол Улсын иргэнд сургалтын төлбөрийн буцалтгүй тусламж, суралцагчийн тэтгэлэг, амьжиргааны тэтгэлэг

       Хоёр улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн дагуу Монгол Улсын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцаж байгаа гадаадын иргэнд сургалтын төлбөрийн буцалтгүй тусламж, амьжиргааны тэтгэлэг

Хууль тогтоомжийн орчин