ОнНийт олгосон санхүүжилт /ам.доллар/
2020  2,495,299.41
2021  3,804,947.67
2022  1,133,950.66
ОнСуралцагчийн тооНийт олгосон санхүүжилт /тэрбум төгрөг/
20189,23113.1
201918,64926.5
20204,7536.5
202111,06317.3
ОнСуралцагчийн тооНийт олгосон санхүүжилт /тэрбум төгрөг/
2018607012.4
2019653811.6
202046673.1
202141356.3

 “ГАДААДЫН ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛИЙН МАГИСТР, ДОКТОРЫН ХӨТӨЛБӨРТ ЗЭЭЛ, ТЭТГЭЛЭГ”-ээр суралцагчдын санхүүжилт

2018 оны “ОЮУТНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗЭЭЛ“-ээр суралцагчдын санхүүжилт

2022 оны “БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖ, ТЭТГЭЛЭГ“-ээр суралцагчдын санхүүжилт – Намар

 “МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН НЭРЭМЖИТ СУРГАЛТЫН ТЭТГЭЛЭГ”-ээр суралцагчдын санхүүжилт

2019 оны “ОЮУТНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗЭЭЛ“-ээр суралцагчдын санхүүжилт

2021 оны “БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖ, ТЭТГЭЛЭГ“-ээр суралцагчдын санхүүжилт

 “МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙДЫН НЭРЭМЖИТ СУРГАЛТЫН ТЭТГЭЛЭГ”-ээр суралцагчдын санхүүжилт

2020 оны “ОЮУТНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗЭЭЛ“-ээр суралцагчдын санхүүжилт

2020 оны “БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖ, ТЭТГЭЛЭГ“-ээр суралцагчдын санхүүжилт

 “БАКАЛАВР – ДЭЛХИЙН ШИЛДЭГ ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛЬД  СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨРИЙН ЗЭЭЛ, ТЭТГЭЛЭГ”-ээр суралцагчдын санхүүжилт

2021 оны “ОЮУТНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗЭЭЛ“-ээр суралцагчдын санхүүжилт

2019 оны “БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖ, ТЭТГЭЛЭГ“-ээр суралцагчдын санхүүжилт

 “ГАДААДЫН ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛИЙН МАГИСТР, ДОКТОРЫН ХӨТӨЛБӨРТ” гэрээний үүргээ биелүүлээгүй иргэд

2022 оны “ОЮУТНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗЭЭЛ“-ээр суралцагчдын санхүүжилт

2018 оны “БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖ, ТЭТГЭЛЭГ“-ээр суралцагчдын санхүүжилт

2017 оны “БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖ, ТЭТГЭЛЭГ“-ээр суралцагчдын санхүүжилт

2016 оны “БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖ, ТЭТГЭЛЭГ“-ээр суралцагчдын санхүүжилт

2015 оны “БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖ, ТЭТГЭЛЭГ“-ээр суралцагчдын санхүүжилт

2014 оны “БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖ, ТЭТГЭЛЭГ“-ээр суралцагчдын санхүүжилт

2013 оны “БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖ, ТЭТГЭЛЭГ“-ээр суралцагчдын санхүүжилт