ОнНийт олгосон санхүүжилт /ам.доллар/
2020  2,495,299.41
2021  3,804,947.67
2022  1,133,950.66
ОнСуралцагчийн тооНийт олгосон санхүүжилт /тэрбум төгрөг/
20189,23113.1
201918,64926.5
20204,7536.5
202111,06317.3

2020, 2021, 2022 оны “ГАДААД ЗЭЭЛ, ТЭТГЭЛЭГ”-ээр суралцагчдын санхүүжилт

2018 оны “ОЮУТНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗЭЭЛ“-ээр суралцагчдын санхүүжилт

2019 оны “ОЮУТНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗЭЭЛ“-ээр суралцагчдын санхүүжилт

2020 оны “ОЮУТНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗЭЭЛ“-ээр суралцагчдын санхүүжилт

2021 оны “ОЮУТНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗЭЭЛ“-ээр суралцагчдын санхүүжилт

2022 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэл “ОЮУТНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗЭЭЛ“-ээр суралцагчдын санхүүжилт