Гадаад зээлийн эргэн төлөлт: /2023 он/

2023 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдрийн байдлаар 

1,032,423.51 ам.доллар

Оюутны хөгжлийн зээлийн эргэн төлөлт: /2023 он/

2023 оны 06 дугаар сарын 30-н хагас жилийн байдлаар.

3.73 тэрбум төгрөг

Хөнгөлөлттэй зээл: /2023 он/

2023 оны 06 дугаар сарын 30-н хагас жилийн байдлаар.

171.2 сая төгрөг

ОЮУТНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗЭЭЛИЙН ЭРГЭН ТӨЛӨЛТ ХИЙХ ДАНС

ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛИЙН ЭРГЭН ТӨЛӨЛТ ХИЙХ ДАНС