Гадаад зээлийн эргэн төлөлт: /2020, 2021, 2022, 2023, 2024 он/

2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн байдлаар 

1,998,361.53 ам.доллар

Оюутны хөгжлийн зээлийн эргэн төлөлт: /2023 он/

2023 оны 12 дугаар сарын 31-н жилийн эцсийн байдлаар.

7.8 тэрбум төгрөг

Хөнгөлөлттэй зээл: /2023 он/

2023 оны 12 дугаар сарын 31-н жилийн эцсийн байдлаар.

235.4 сая төгрөг

ОЮУТНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗЭЭЛИЙН ЭРГЭН ТӨЛӨЛТ ХИЙХ ДАНС