Сургалтын төлбөрийн буцалтгүй тусламж, тэтгэлэг

      Монгол Улсын Засгийн газрын 2024 оны 102 дугаар тогтоол  “ТӨРӨӨС ОЛГОХ САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ, ТЭТГЭЛГИЙН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ”  Монгол Улсын дээд боловсролын сургалтын байгууллагын диплом, бакалавр, магистр, докторын боловсрол эзэмших өдрийн ангид суралцаж байгаа Монгол улсын иргэнд сургалтын төлбөрийн буцалтгүй тусламж, тэтгэлгийг Боловсролын зээлийн сангаар дамжуулан олгоно.

 ХАМРАГДАХ НӨХЦӨЛ:

Санхүүжилтийн нэрШалгуурХөтөлбөрийн зэрэгГолч
 Буцалтгүй тусламж
1Бүтэн өнчин суралцагчЭцэг, эх нас барсанБакалавр2.0 дээш
2Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчӨөрөө хөгжлийн бэрхшээлтэйБакалавр, магистр, доктор2.0 дээш
3Эцэг эх нь хоёулаа хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчЭцэг, эх нь хоёулаа хөгжлийн бэрхшээлтэйБакалавр2.0 дээш
4Хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан гишүүнтэй өрхийн бакалаврын хөтөлбөрийн нэг суралцагчӨрхөөс 1 оюутанБакалавр2.0 дээш
5Нэг гэр бүлийн 3 болон түүнээс дээш хүүхэд дээд боловсролын сургалтын байгууллагад бакалаврын хөтөлбөрт зэрэг суралцаж байгаа тохиолдолд нэг суралцагч.Өрхөөс 1 оюутанБакалавр2.0 дээш
6Төрийн өмчийн их, дээд сургуульд багш мэргэжлээр элсэгчЭЕШ-д 650-с дээш оноо авсан байхБакалавр 2.8 дээш
7Төрийн өмчийн болон төрийн бус өмчийн дээд боловсролын сургалтын байгууллагад сувилагч мэргэжлээр дээд боловсролын дипломын болон бакалаврын хөтөлбөрт элсэгч ЭЕШ-д 501-с дээш оноо авсан байхДиплом, Бакалавр 2.8-3.0 хүртэл оноотой бол 70%, 3.0  дээш бол 100%
8“Монголын сайхан бичигтэн” уралдааны эхний гурван байрт шалгарсан суралцагч Суралцагчид тухайн хичээлийн жилд 30 багц цаг хүртэлх хэмжээний сургалтын төлбөрБакалаврСуралцагчийн өмнөх улирлын голч дүн 2.8 болон түүнээс дээш, магистр, докторын хөтөлбөрийн суралцагчийн өмнөх улирлын голч дүн 3.2 болон түүнээс дээш
9Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн өмчийн их, дээд сургуулийн бакалавр үндсэн хөтөлбөрт суралцагчОрон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн өмчийн их, дээд сургуулийн бакалавр үндсэн хөтөлбөрт суралцагчБакалаврҮндсэн хөтөлбөрт суралцагчид 50 хувийн сургалтын төлбөр
10Төрийн өмчийн их, дээд сургуульд хөдөлгөөн засалч, хөдөлмөр засалч мэргэжлээр суралцагч Суралцагчид тухайн хичээлийн жилд 30 багц цаг хүртэлх хэмжээний сургалтын төлбөрБакалаврСуралцагчид өмнөх улирлын голч дүн 2.0 болон түүнээс дээш
Санхүүжилтийн нэрШалгуурХөтөлбөрийн зэрэгГолч
 Тэтгэлэг 
1Хоёр улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн дагуу Монгол Улсын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцаж байгаа гадаадын иргэнБШУЯ-ны сайдын тушаалтай суралцагчБакалавр, магистр, доктор2.0 дээш
2Багш бэлтгэдэг төрийн өмчийн их, дээд сургуульд амжилттай суралцаж байгаа хөдөө, орон нутагт багшлах дадлага гүйцэтгэх суралцагчид тухайн сургуулийн нэг хичээлийн жилийн сургалтын төлбөрийн 30 хувьтай тэнцэх хэмжээний амьжиргааны зардалХөдөө орон нутагт дадлага хийхБакалавр 
3Оршин суудаг газраасаа 500 километр болон түүнээс хол байршилтай их, дээд сургууль, коллежид зохих журмын дагуу элсэн суралцагсдын өвлийн амралтаар орон нутаг руугаа явсан, ирсэн 2 талын зардалАвто тээврийн үндэсний төвийн баталгаатай тасалбартай байхБакалавр 

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:

Сургалтын төлбөрийн буцалтгүй тусламжид хамрагдах шаардлага хангасан суралцагч сургуульдаа дараах бичиг баримтыг бүрдүүлж хамрагдана.

1.   Бүтэн өнчин суралцагч:

 • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

 • Зээл, тэтгэлэг хүссэн өргөдөл

 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж  (шинээр элсэгч)

 • Суралцагчийн голч дүнг тусгасан сургуулийн тодорхойлолт

 • Тухайн улиралд судалж байгаа хичээлийг баталгаажуулсан  жагсаалт

 • Дээд боловсролын мэдээллийн системд бүртгэлтэй байх
 • Бүтэн өнчин суралцагчийн хувьд эцэг, эхийн нас барсныг гэрчлэх бичиг баримт

2.   Бакалавр, магистр, докторын хөтөлбөрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагч:

 • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

 • Зээл, тэтгэлэг хүссэн өргөдөл

 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж  (шинээр элсэгч)

 • Суралцагчийн голч дүнг тусгасан сургуулийн тодорхойлолт

 • Тухайн улиралд судалж байгаа хичээлийг баталгаажуулсан  жагсаалт

 • Дээд боловсролын мэдээллийн системд бүртгэлтэй байх
 • Баг, сум /хороо, дүүрэг/-ын засаг даргын буцалтгүй тусламжийн заалтаар тодорхойлсон дэмжих тодорхойлолт
 • Суралцагч өөрөө хөгжлийн бэрхшээлтэй бол хувь тогтоосон акт 

3. Эцэг, эх нь хоёулаа хөгжлийн бэрхшээлтэй бакалаврын хөтөлбөрийн нэг суралцагч:

 • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

 • Зээл, тэтгэлэг хүссэн өргөдөл

 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж  (шинээр элсэгч)

 • Суралцагчийн голч дүнг тусгасан сургуулийн тодорхойлолт

 • Тухайн улиралд судалж байгаа хичээлийг баталгаажуулсан  жагсаалт

 • Дээд боловсролын мэдээллийн системд бүртгэлтэй байх
 • Эцэг эх, асран хамгаалагчийн болон суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • Баг, сум /хороо, дүүрэг/-ын засаг даргын буцалтгүй тусламжийн заалтаар тодорхойлсон дэмжих тодорхойлолт
 • Эцэг, эх нь хоёулаа хөгжлийн бэрхшээлтэй бол эцэг, эхийн хувь тогтоосон акт 

4.   Хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан гишүүнтэй өрхийн бакалаврын хөтөлбөрийн нэг суралцагч:

 • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

 • Зээл, тэтгэлэг хүссэн өргөдөл

 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж  (шинээр элсэгч)

 • Суралцагчийн голч дүнг тусгасан сургуулийн тодорхойлолт

 • Тухайн улиралд судалж байгаа хичээлийг баталгаажуулсан  жагсаалт

 • Дээд боловсролын мэдээллийн системд бүртгэлтэй байх
 • Эцэг эх, асран хамгаалагч, хөдөлмөрийн чадвар алдсан гишүүний болон суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • Баг, сум /хороо, дүүрэг/-ын засаг даргын буцалтгүй тусламжийн заалтаар тодорхойлсон дэмжих тодорхойлолт
 • Хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан өрхийн гишүүнтэй бол хөдөлмөрийн чадвараа алдсан гишүүний  хувь тогтоосон акт

5.  Төрийн өмчийн их, дээд сургуульд багш мэргэжлээр элсэгч нь элсэлтийн ерөнхий шалгалтад 650-750 оноо авсан бол сургалтын төлбөрийн 70 хувь, 750-аас дээш оноо авсан бол сургалтын төлбөрийн 100 хувь:

 • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

 • Зээл, тэтгэлэг хүссэн өргөдөл

 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж  (шинээр элсэгч)

 • Суралцагчийн голч дүнг тусгасан сургуулийн тодорхойлолт

 • Тухайн улиралд судалж байгаа хичээлийг баталгаажуулсан  жагсаалт

 • Дээд боловсролын мэдээллийн системд бүртгэлтэй байх
 • Баг, сум /хороо, дүүрэг/-ын засаг даргын буцалтгүй тусламжийн заалтаар тодорхойлсон дэмжих тодорхойлолт

6. Нэг өрхийн 3 болон түүнээс дээш хүүхэд дээд боловсролын сургалтын байгууллагад бакалаврын зэргийн боловсрол эзэмшихээр зэрэг суралцаж байгаа тохиолдолд 1 хүүхдийн:

 • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

 • Зээл, тэтгэлэг хүссэн өргөдөл

 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж  (шинээр элсэгч)

 • Суралцагчийн голч дүнг тусгасан сургуулийн тодорхойлолт

 • Тухайн улиралд судалж байгаа хичээлийг баталгаажуулсан  жагсаалт

 • Дээд боловсролын мэдээллийн системд бүртгэлтэй байх
 • Эцэг эх, асран хамгаалагч, тухайн өрхөөс бакалаврын зэргээр суралцаж буй суралцагчдын иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • Баг, сум /хороо, дүүрэг/-ын засаг даргын буцалтгүй тусламжийн заалтаар тодорхойлсон дэмжих тодорхойлолт
 • 3 ба түүнээс дээш хүүхэд нь зэрэг суралцаж байгааг нотлох сургуулийн тодорхойлолт

7.   Цаатан өрхийн бакалаврын хөтөлбөрт суралцагч:

 • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

 • Зээл, тэтгэлэг хүссэн өргөдөл

 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж  (шинээр элсэгч)

 • Суралцагчийн голч дүнг тусгасан сургуулийн тодорхойлолт

 • Тухайн улиралд судалж байгаа хичээлийг баталгаажуулсан  жагсаалт

 • Дээд боловсролын мэдээллийн системд бүртгэлтэй байх
 •  
 • Эцэг эх, асран хамгаалагч, суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • Баг, сум /хороо, дүүрэг/-ын засаг даргын цаа маллан амьдарч буйг тодорхойлсон дэмжих тодорхойлолт
 • Цаатан тэтгэмжийн дэвтрийн хуулбар

8.   Төрийн өмчийн дээд боловсролын байгууллагад сувилагч мэргэжлээр дипломын болон бакалаврын хөтөлбөрт элсэгч элсэлтийн ерөнхий шалгалтад 501-ээс дээш оноо авсан бол:

 • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

 • Зээл, тэтгэлэг хүссэн өргөдөл

 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж  (шинээр элсэгч)

 • Суралцагчийн голч дүнг тусгасан сургуулийн тодорхойлолт

 • Тухайн улиралд судалж байгаа хичээлийг баталгаажуулсан  жагсаалт

 • Дээд боловсролын мэдээллийн системд бүртгэлтэй байх
 • Эцэг эх, асран хамгаалагч, суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар

9.  Төрийн өмчийн их, дээд сургуульд хөдөлгөөн засалч, хөдөлмөр засалч мэргэжлээр суралцагч:

 • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

 • Зээл, тэтгэлэг хүссэн өргөдөл

 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж  (шинээр элсэгч)

 • Суралцагчийн голч дүнг тусгасан сургуулийн тодорхойлолт

 • Тухайн улиралд судалж байгаа хичээлийг баталгаажуулсан  жагсаалт

 • Дээд боловсролын мэдээллийн системд бүртгэлтэй байх

Тэтгэлэгт хамрагдах шаардлага хангасан суралцагч сургуульдаа дараах бичиг баримтыг бүрдүүлж хамрагдана.

1. Багш бэлтгэдэг төрийн өмчийн их, дээд сургуульд амжилттай суралцаж байгаа хөдөө, орон нутагт багшлах дадлага гүйцэтгэх суралцагчид тухайн сургуулийн нэг хичээлийн жилийн сургалтын төлбөрийн 30 хувьтай тэнцэх хэмжээний амьжиргааны зардал:

 • Суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • Элссэн сургуулийн тодорхойлолт
 • Багшлах дадлагын удирдамж
 • Дадлага хийсэн тухай тодорхойлолт
 • Дээд боловсролын мэдээллийн системд бүртгэлтэй байх

2. Оршин суугаа газраасаа 500км болон түүнээс хол байршилтай их, дээд, коллежид зохих журмын дагуу элсэн суралцагсдын өвлийн амралтаар орон нутаг руугаа явсан, ирсэн 2 талын зардал олгох:

 • Суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • Суралцаж буй сургуулийн тодорхойлолт
 • Явсан, ирсэн билет /авто тээврийн үндэсний газраас батлагдсан, тамга тэмдэг бүхий/
 • Дээд боловсролын мэдээллийн системд бүртгэлтэй байх

3. Хоёр улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн дагуу Монгол Улсын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцаж байгаа гадаадын иргэн

 • БШУЯ-ны сайдын тушаалтай суралцагч
 • Суралцагчийн пасспортын хуулбар
 • Сургуулийн тушаал
 • Оршин суух үнэмлэхний хуулбар
 • Дээд боловсролын мэдээллийн системд бүртгэлтэй байх
 • Сургуулийн голч дүнг тусгасан тодорхойлолт